Protocol Covid-19, EHBO Vereniging Drunen-Elshout

Richtlijnen RIVM

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot anderen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Groepsgrootte

 • Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.

Handen wassen

 • Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de lesruimte of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens de richtlijnen voor goed handen wassen. Deze richtlijnen zijn beschikbaar bij het toilet.

Begeleiding cursisten

 • Bij binnenkomst verzoeken wij u de gezondheidscheck (te lezen bij de ingang) goed door te nemen. Indien een van de vragen beantwoord wordt met JA verzoeken wij u het gebouw te verlaten.
 • U krijgt een vaste zitplaats in de lesruimte waar u telkens naar kunt terugkeren. Na afloop van de cursus wordt u verzocht de cursuslocatie direct te verlaten.

Pauze

 • Pauzeren zorgt voor extra verkeersbewegingen en samenkomen. Daarvoor is ervoor gekozen om (voorlopig) geen pauzetijd in te lassen.

Hygiëne leermiddelen

 • De leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.
 • Na gebruik van leermiddelen reinigt u deze zelf.
 • Verbandmiddelen dienen na eenmalig gebruik weggegooid te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Handschoenen

 • Bij alle oefeningen waarbij u in contact komt met materialen, moeten handschoenen worden gedragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Als een praktijkdeel wordt afgesloten en u gaat iets anders doen, moet u ook de handschoenen weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Na het uittrekken van de handschoenen moet u direct de handen wassen/desinfecteren.

Mondkapjes

 • Er geldt vooralsnog geen verplichting tot het dragen van mondkapjes. Er zijn wel mondkapjes beschikbaar indien u deze wenst te dragen.
 • Wanneer 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, is het verplicht een mondkapje te dragen.

Reanimatie, AED en simulatieslachtoffer (Lotus)

 • Alle oefenpoppen moeten na elk gebruik adequaat worden gereinigd. Dit geldt ook voor door de pop gedragen kleding. Daarom zullen de poppen die gebruikt worden tijdens de herhalingslessen (voorlopig) geen kleding dragen.
 • Bij reanimatiepoppen met een longzakje zal na elke cursist het longzakje vervangen worden.
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een simulatieslachtoffer (Lotus), maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen, slachtofferpoppen, oefenledematen of eigen ledematen. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus kunnen deze handelingen wel op elkaar oefenen.
 • De inzet van simulatieslachtoffers (Lotus) is met inachtneming van de 1.5 meter afstand wel mogelijk en waardevol voor het oefenen van uitvragen, beeldvorming, hulp op afstand en instructies voor zelfhulp.

Schoonmaak en ventilatie

 • Er is oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten aanwezig. Tafels, stoelen en leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van een cursus/herhaling gereinigd en/of gedesinfecteerd.
 • De lesruimte wordt zo goed als mogelijk geventileerd.