Bedankt!

De stemperiode is gesloten. Hopelijk heeft u gestemd op de clubs en verenigingen uit uw buurt.

Heeft u op ons gestemd? Dan willen wij u hiervoor hartelijk bedanken!

Rabo ClubSupport 2020

Bent u lid van de Rabobank dan kunt u vanaf maandag 5 oktober uw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit uw buurt.

Stemt u op ons?

Het geld dat wij ontvangen kunnen wij in deze bijzondere tijd gebruiken voor de aanschaf van extra materialen (denk aan ontsmettingsspray, mondkapjes, handschoenen en schoonmaakmiddelen), zodat we de (herhalings)lessen kunnen voortzetten. Veiligheid voorop!

Stemmen kan via deze link.

Het seizoen is begonnen

Het seizoen is begonnen. Na het uitwisselen van ervaringen m.b.t. EHBO en Covid-19 was het weer tijd om aan de slag te gaan met de herhalingslessen. Kosten noch moeite zijn gespaard om binnen de normen van het RIVM te werken. De leden van onze vereniging gaven zelfs complimenten dat de vereniging zo serieus met het protocol omgaat. Altijd fijn om te horen.

Algemene ledenvergadering

Vrijdagavond hebben we het EHBO seizoen 2019-2020 afgesloten met de algemene ledenvergadering. Jubilarissen namen een attentie in ontvangst en aftredende bestuursleden (Martin, voorzitter. Jo, ledenadministratie) werden in het zonnetje gezet. Zo ook Mustapha, die zijn taak als coördinator binnen de evenementencommissie overdraagt aan Natascha. Ook heeft Martin van Gool de voorzittershamer overhandigd aan Remko Perre die, als nieuwe voorzitter, uitkijkt naar het nieuwe seizoen dat start op 8 september aanstaande.

 

Protocol Covid-19, EHBO Vereniging Drunen-Elshout

Richtlijnen RIVM

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot anderen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Groepsgrootte

 • Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.

Handen wassen

 • Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de lesruimte of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens de richtlijnen voor goed handen wassen. Deze richtlijnen zijn beschikbaar bij het toilet.

Begeleiding cursisten

 • Bij binnenkomst verzoeken wij u de gezondheidscheck (te lezen bij de ingang) goed door te nemen. Indien een van de vragen beantwoord wordt met JA verzoeken wij u het gebouw te verlaten.
 • U krijgt een vaste zitplaats in de lesruimte waar u telkens naar kunt terugkeren. Na afloop van de cursus wordt u verzocht de cursuslocatie direct te verlaten.

Pauze

 • Pauzeren zorgt voor extra verkeersbewegingen en samenkomen. Daarvoor is ervoor gekozen om (voorlopig) geen pauzetijd in te lassen.

Hygiëne leermiddelen

 • De leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.
 • Na gebruik van leermiddelen reinigt u deze zelf.
 • Verbandmiddelen dienen na eenmalig gebruik weggegooid te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Handschoenen

 • Bij alle oefeningen waarbij u in contact komt met materialen, moeten handschoenen worden gedragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Als een praktijkdeel wordt afgesloten en u gaat iets anders doen, moet u ook de handschoenen weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Na het uittrekken van de handschoenen moet u direct de handen wassen/desinfecteren.

Mondkapjes

 • Er geldt vooralsnog geen verplichting tot het dragen van mondkapjes. Er zijn wel mondkapjes beschikbaar indien u deze wenst te dragen.
 • Wanneer 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, is het verplicht een mondkapje te dragen.

Reanimatie, AED en simulatieslachtoffer (Lotus)

 • Alle oefenpoppen moeten na elk gebruik adequaat worden gereinigd. Dit geldt ook voor door de pop gedragen kleding. Daarom zullen de poppen die gebruikt worden tijdens de herhalingslessen (voorlopig) geen kleding dragen.
 • Bij reanimatiepoppen met een longzakje zal na elke cursist het longzakje vervangen worden.
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een simulatieslachtoffer (Lotus), maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen, slachtofferpoppen, oefenledematen of eigen ledematen. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus kunnen deze handelingen wel op elkaar oefenen.
 • De inzet van simulatieslachtoffers (Lotus) is met inachtneming van de 1.5 meter afstand wel mogelijk en waardevol voor het oefenen van uitvragen, beeldvorming, hulp op afstand en instructies voor zelfhulp.

Schoonmaak en ventilatie

 • Er is oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten aanwezig. Tafels, stoelen en leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van een cursus/herhaling gereinigd en/of gedesinfecteerd.
 • De lesruimte wordt zo goed als mogelijk geventileerd.

 

EHBO cursus start 30 september 2019

Wilt u weten wat u moet doen bij ongevallen en (acute) ziektes, dan is deze cursus EHBO dé manier om niet hulpeloos te hoeven toekijken! Meld u dan aan voor de cursus EHBO.

Gedurende 13 avonden gaat u, vooral praktisch, aan de slag met de lesstof. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen dat wordt afgenomen door het Oranje Kruis. De kosten voor deze cursus à €165,-, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekering.

Mocht u interesse hebben in de cursus en/of meer informatie willen, kijk dan bij opleidingen of neem contact op via ledenadministratie@ehbovde.nl