Organisatie

Bestuur

Het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministratie, verbandmeester en enkele bestuursleden, stelt zich belangeloos beschikbaar om de doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk te realiseren en de veiligheid van allen optimaal te waarborgen. Daarnaast krijgt het bestuur ondersteuning van een evenementencommissie, activiteitencommissie en PR-leden.

EHBO Vereniging Drunen-Elshout is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO, lid van Het Oranje Kruis en reanimatiepartner van de Hartstichting.

 

Kaderinstructeurs

EHBO Vereniging Drunen-Elshout heeft 2 kaderinstructeurs. Zij verzorgen, tijdens het seizoen, bijna wekelijks (herhalings)lessen. Ook de kaderinstructeurs houden kennis en vaardigheden op peil door nascholing te volgen. Zowel op het gebied van Eerste Hulp als van didactiek. 

 

LOTUS

Een LOTUSslachtoffer is iemand die een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw uitbeeldt. Een LOTUSslachtoffer speelt een belangrijk rol in het Eerste Hulp onderwijs en bij de examens. EHBO Vereniging Drunen-Elshout heeft enkele LOTUSslachtoffers die tijdens de (herhalings)lessen en examens aanwezig zijn.

 

Met elkaar maken wij het mogelijk om ieder seizoen een opleiding EHBO, opleiding EHBO aan kinderen (EHaK), cursus reanimatie en AED, herhalingslessen en oefening(en) op locatie aan te bieden. Meer informatie hierover vindt u onder opleidingen.