Geschiedenis

Sinds 1959 maakt EHBO Vereniging Drunen-Elshout deel uit van de Drunense en Elshoutse gemeenschap. Al die jaren is haar doel; het uitdragen van competente en verantwoorde EHBO en een verbreding / optimalisering van de hulpverlening, niet veranderd. De vorm waarin het doel wordt nagestreefd echter wel. Vele veranderingen in de medische wetenschap, andere inzichten over het toepassen van hulp door leken, nieuwe technische mogelijkheden en de gewijzigde maatschappelijke positie werden door de vereniging overleefd.

 

Verleden

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de “St. Johns Ambulance Association” was opgericht. Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.
De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 “Het Oranje Kruis” opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912. Het werd de ‘Bijbel’ in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO.

Cursisten in vroegere tijden, moesten veel achtergrondinformatie kennen. Er werd in die tijd gedacht dat als je kennis had, je (ook) de handelingen goed zou verrichten. Opvallend is ook dat er vroeger heel veel tekst in het boekje was opgenomen. Later zien we wel steeds meer tekeningen in de boekjes. Een enkele keer werden er zelfs kleuren gebruikt. Als je alle boekjes bekijkt, valt zeker op dat de behandelmethoden veranderen. In een tijd dat er maar weinig auto’s waren, moest de EHBO-er lang voor een slachtoffer zorgen. Ook het inschakelen van bijvoorbeeld een arts ging in vroegere tijdens anders. Die moest je gaan halen, er was immers geen telefoon. Het is dan ook logisch dat men meer moest kennen en kunnen. Een EHBO-cursus in 1968 duurde bijvoorbeeld 26 avonden van 2 klokuren. De lessen werden verzorgd door een kaderinstructeur EHBO en een arts. Als snel werden de docenten geholpen door LOTUS-slachtoffers. HBO Vereniging Drunen-Elshout heeft veel LOTUS-slachtoffers voortgebracht. Dankzij hun kennis en kunde is het mogelijk om situaties zo realistisch mogelijk te oefenen.

 

Oprichting EHBO Vereniging Drunen-Elshout

Op 25 september 1959 besloot een aantal inwoners van Drunen een vereniging op te richten die het doel had mensen die een ongeval was overkomen, te helpen. Drunen was zeker niet de eerste plaats waar een EHBO-vereniging van ons land werd opgericht. De oprichtingsvergadering werd gehouden in HOTEL ROYAL Drunen op 25 September 1959. Daar werd nogmaals op de financiƫle verplichtingen gewezen. FL. 1,00 inschrijfgeld per lid (dit is slechts eenmalig) en FL. 1,50 per lid voor verzekering en toezending maandblad. Deze bedragen te voldoen na ontvangst rekening. Contributie Advies: 25 cent per week per lid voor het eerste jaar. En vanaf het tweede jaar 10 cent per lid per week. Gezien de stemming tijdens de vergadering is het bestuur van mening dat beter gestart kan worden met 15 cent per week vanaf het tweede jaar in plaats van 10 cent.

Bij deze oprichtingsvergadering waren de volgende personen aanwezig|
P.v.d. Wouw (huisarts, arts docent), P.v. Herpen (instructeur), H. Portier (voorzitter), N. Hulten (secretaris), Mw. Merkx (penningsmeester) en Mw. Hombergen, Mw. A. Vrijhoeven en Oud deken Rooijackers (bestuursleden).

EHBO Vereniging Drunen-Elshout was een vrij grote vereniging. In de jaren 90 van de vorige eeuw waren meer dan 100 hulpverleners lid. Naast de oefenavonden waren zij actief in het deelnemen aan wedstrijden, oefenen met de brandweer en begeleiden van evenementen. In de 21e eeuw nam het aantal leden af. Dat kwam doordat de regering BHV voor het bedrijfsleven invoerde. Veel EHBO-ers zijn daar naar overgestapt. Ook het feit dat mensen steeds minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk speelde een rol.

 

Heden

Op dit moment wordt er in de Eerste Hulp gewerkt met het Oranje Kruis-boekje van de 27e druk. Het boekje is een stuk dunner dan dat dit vroeger was. Moderne hulpmiddelen bij het verlenen van eerste hulp, zoals AED en mobiele telefoon worden gebruikt. Als hulpverlener moet je snel kunnen zien wat iemand mankeert en je moet goed kunnen handelen. Vandaar dat de nadruk steeds meer ligt op het goed kunnen uitvoeren van een eerste hulp handeling. De tijd dat een eerste hulpverlener in 2019 aan het werk is, totdat er professionele hulpverleners zijn, is veel korter dan dat dit vroeger was. We weten dat de eerste minuten na een ongeval heel belangrijk zijn. Goede, snelle hulp kan dan het verschil maken tussen leven en dood.
EHBO-opleidingen hebben als doel zoveel mogelijk mensen op te leiden om die eerste minuten de juiste hulpverlening te geven. Daarom is er nu minder lestijd, eenvoudigere hulpverlening en een aantrekkelijke lesmethode. Ook worden de lessen niet meer gegeven door artsen, maar door kader instructeurs. Van de vele taken die EHBO vroeger had , blijven er naast hulpverlening twee over: het verzorgen van opeldingen en het begeleiden van evenementen.

Martin van Gool

Voorzitter