Zorgverleningsovereenkomst evenementen

Algemeen

Artikel 1

Werkzaamheden worden uitgevoerd bij het volgende evenement:

Evenement  :                                                                                

Datum          :                                                                                

Plaats            :                                                                                

Tijd                 : van                        uur  tot                             uur

Aantal eerstehulpverleners:                    

 

Aanvraag EHBO inzet bij evenementen

Artikel 2

 • De evenementorganisator dient de aanvraag voor EHBO inzet, schriftelijk in te dienen via het aanvraagformulier op de website: www.ehbovde.nl/index.php/evenementen/
 • De aanvraag dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn bij EHBO Vereniging Drunen-Elshout.
 • Bij een spoedaanvraag (aanvraag binnen 4 weken voor het evenement) wordt € 10,00 kosten in rekening gebracht.

Artikel 3

 • EHBO Vereniging Drunen-Elshout zal zo spoedig mogelijk aan de evenementorganisator bevestigen dat de aanvraag in behandeling is genomen.
 • Bij bevestiging van de inzet van eerstehulpverleners, ontvangt de evenementorganisator de geldende zorgverlenersovereenkomst.

Artikel 4

Indien EHBO Vereniging Drunen-Elshout onvoldoende eerstehulpverleners beschikbaar heeft om aan de aanvraag te voldoen, zal deze genoodzaakt zijn de aanvraag terug te geven. Dit gebeurt uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement.

Artikel 5

De evenementorganisator dient de eventuele benodigde vergunning(en) voor de gewenste activiteit/het betreffende evenement te bezitten en een kopie van de vergunning(en) met de aanvraag mee te sturen.

Artikel 6

EHBO Vereniging Drunen-Elshout bepaalt het aantal eerstehulpverleners dat ingezet zal worden, onder andere door een inzage in de vergunning(en) van het evenement, alsmede op basis van eerdere ervaringen. Er zullen minimaal 2 eerstehulpverleners ingezet worden.

 

De Eerstehulpverlener

Artikel 7

 • De eerstehulpverlener is in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
 • De eerstehulpverlener is verzekerd tegen aansprakelijkheid.
 • De eerstehulpverlener heeft een minimale leeftijd van 18 jaar. Eerstehulpverleners die jonger zijn dan 18 jaar, worden boventallig ingezet.
 • De eerstehulpverlener is herkenbaar gekleed.

Artikel 8

 • Eerstehulpverleners worden ingezet in koppels van tenminste twee personen.
 • De eerstehulpverlener verzorgt opvang en verzorging van slachtoffers.
 • De eerstehulpverlener weet hoe en wanneer hij de zorg moet overdragen aan een ander zorgniveau, een huisarts en/of ambulance.
 • De eerstehulpverlener kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een sport per direct te staken, deelname aan het evenement niet verder voort te zetten of contact op te nemen met de huisarts. EHBO Vereniging Drunen-Elshout is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten dan wel schade die hieruit kan voortvloeien (zoals teruggave kosten deelname aan het evenement, ambulance- en/of ziekenhuiskosten).
 • De eerstehulpverlener mag niet belast zijn met neventaken zoals kinderopvang, orde en veiligheid.

 

De EHBO-ruimte

 • De EHBO-ruimte moet herkenbaar zijn.
 • De eerstehulpverlener dient te beschikken over een droge, schone beschutte ruimte die goed verlicht is.
 • De ruimte bevindt zich niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium en is voldoende veilig voor de eerstehulpverlener.
 • De ruimte biedt voldoende privacy en beschutting voor de behandeling van zorgvragers.
 • Er dient drinkwater beschikbaar te zijn voor het behandelen van slachtoffers.
 • Er is bij voorkeur stromend water en eventueel stroom aanwezig.
 • Er dient een toilet aanwezig te zijn.
 • Voor elke eerstehulpverlener dient een stoel aanwezig te zijn.
 • De evenementorganisator zorgt voor eten en drinken voor de eerstehulpverlener, gedurende de uren dat deze aanwezig is. Bij tekortkoming wordt dit in rekening gebracht.

 

Tarieven

Artikel 10

 • EHBO Vereniging Drunen-Elshout zet eerstehulpverleners in per uur.
 • Voor niet-commerciële evenementen bedraagt het tarief € 7,50 per uur, per eerstehulpverlener.
 • Voor commerciële doeleinden, b.v. paasfestijn en koningsdag, hanteren wij tarieven op aanvraag.
 • Er dient tenminste één AED aanwezig te zijn, die direct, dus zonder code, toegankelijk is en naar behoren functioneert. Indien de evenementorganisator niet beschikt over een AED, zal EHBO Vereniging Drunen-Elshout, tijdens het evenement hierin voorzien. Hiervoor wordt € 15,00 in rekening gebracht.

Artikel 11

Het verbruik van de gebruikelijke eerste hulp verbandmiddelen (wat men redelijkerwijs mag en kan verwachten) is inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn:

 • Kosten als gevolg van het inzetten van een AED.
 • Een veelvoud van verbruikte materialen die redelijkerwijs niet meer met eerste hulpverlening te maken hebben.
 • Vernieling of vervuiling van eerste hulpmiddelen, zoals het verloren gaan van een complete tas verbandmiddelen door bijvoorbeeld braken door de zorgvrager.
 • Deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 12

 • Het bedrag dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL61 RABO 0112 6779 40 n.v. EHBO vereniging Drunen-Elshout, onder vermelding van het factuurnummer.
 • Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, brengt EHBO-vereniging Drunen-Elshout € 12,50 extra in rekening.