Geslaagd!

Op vrijdag 1 februari 2019 reikte onze voorzitter, Martin van Gool, aan negen gediplomeerden het EHBO-diploma uit. Graag feliciteren wij hen nogmaals met het behalen van het EHBO-diploma en hopen hen allen te mogen verwelkomen bij onze vereniging.

Onderkoeling

Wat moet je doen als je tijdens je winterwandeling met onderkoeling of bevriezing te maken krijgt?

Je kunt al bij een temperatuur van onder de 15 graden onderkoeld raken. Je bent onderkoeld als je lichaam een temperatuur onder 35 graden Celcius heeft. Bij beginnende onderkoeling horen de volgende symptomen:

  • koude en bleke huid
  • rillen en klappertanden
  • sufheid en vermoeidheid

Bij onderkoeling in een verder stadium is er sprake van een dalend bewustzijn, trager wordende hartslag en blauwe lippen/oren/vingers/tenen. Bij deze verschijnselen moet direct 112 gebeld worden.