Rabo ClubSupport 2020

Bent u lid van de Rabobank dan kunt u vanaf maandag 5 oktober uw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit uw buurt.

Stemt u op ons?

Het geld dat wij ontvangen kunnen wij in deze bijzondere tijd gebruiken voor de aanschaf van extra materialen (denk aan ontsmettingsspray, mondkapjes, handschoenen en schoonmaakmiddelen), zodat we de (herhalings)lessen kunnen voortzetten. Veiligheid voorop!

Stemmen kan via deze link.

Het seizoen is begonnen

Het seizoen is begonnen. Na het uitwisselen van ervaringen m.b.t. EHBO en Covid-19 was het weer tijd om aan de slag te gaan met de herhalingslessen. Kosten noch moeite zijn gespaard om binnen de normen van het RIVM te werken. De leden van onze vereniging gaven zelfs complimenten dat de vereniging zo serieus met het protocol omgaat. Altijd fijn om te horen.

Algemene ledenvergadering

Vrijdagavond hebben we het EHBO seizoen 2019-2020 afgesloten met de algemene ledenvergadering. Jubilarissen namen een attentie in ontvangst en aftredende bestuursleden (Martin, voorzitter. Jo, ledenadministratie) werden in het zonnetje gezet. Zo ook Mustapha, die zijn taak als coördinator binnen de evenementencommissie overdraagt aan Natascha. Ook heeft Martin van Gool de voorzittershamer overhandigd aan Remko Perre die, als nieuwe voorzitter, uitkijkt naar het nieuwe seizoen dat start op 8 september aanstaande.

 

Protocol Covid-19, EHBO Vereniging Drunen-Elshout

Richtlijnen RIVM

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot anderen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Groepsgrootte

 • Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.

Handen wassen

 • Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de lesruimte of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens de richtlijnen voor goed handen wassen. Deze richtlijnen zijn beschikbaar bij het toilet.

Begeleiding cursisten

 • Bij binnenkomst verzoeken wij u de gezondheidscheck (te lezen bij de ingang) goed door te nemen. Indien een van de vragen beantwoord wordt met JA verzoeken wij u het gebouw te verlaten.
 • U krijgt een vaste zitplaats in de lesruimte waar u telkens naar kunt terugkeren. Na afloop van de cursus wordt u verzocht de cursuslocatie direct te verlaten.

Pauze

 • Pauzeren zorgt voor extra verkeersbewegingen en samenkomen. Daarvoor is ervoor gekozen om (voorlopig) geen pauzetijd in te lassen.

Hygiëne leermiddelen

 • De leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.
 • Na gebruik van leermiddelen reinigt u deze zelf.
 • Verbandmiddelen dienen na eenmalig gebruik weggegooid te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Handschoenen

 • Bij alle oefeningen waarbij u in contact komt met materialen, moeten handschoenen worden gedragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Als een praktijkdeel wordt afgesloten en u gaat iets anders doen, moet u ook de handschoenen weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Na het uittrekken van de handschoenen moet u direct de handen wassen/desinfecteren.

Mondkapjes

 • Er geldt vooralsnog geen verplichting tot het dragen van mondkapjes. Er zijn wel mondkapjes beschikbaar indien u deze wenst te dragen.
 • Wanneer 1,5m afstand niet gewaarborgd kan worden, is het verplicht een mondkapje te dragen.

Reanimatie, AED en simulatieslachtoffer (Lotus)

 • Alle oefenpoppen moeten na elk gebruik adequaat worden gereinigd. Dit geldt ook voor door de pop gedragen kleding. Daarom zullen de poppen die gebruikt worden tijdens de herhalingslessen (voorlopig) geen kleding dragen.
 • Bij reanimatiepoppen met een longzakje zal na elke cursist het longzakje vervangen worden.
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een simulatieslachtoffer (Lotus), maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen, slachtofferpoppen, oefenledematen of eigen ledematen. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus kunnen deze handelingen wel op elkaar oefenen.
 • De inzet van simulatieslachtoffers (Lotus) is met inachtneming van de 1.5 meter afstand wel mogelijk en waardevol voor het oefenen van uitvragen, beeldvorming, hulp op afstand en instructies voor zelfhulp.

Schoonmaak en ventilatie

 • Er is oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten aanwezig. Tafels, stoelen en leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van een cursus/herhaling gereinigd en/of gedesinfecteerd.
 • De lesruimte wordt zo goed als mogelijk geventileerd.

 

EHBO cursus start 30 september 2019

Wilt u weten wat u moet doen bij ongevallen en (acute) ziektes, dan is deze cursus EHBO dé manier om niet hulpeloos te hoeven toekijken! Meld u dan aan voor de cursus EHBO.

Gedurende 13 avonden gaat u, vooral praktisch, aan de slag met de lesstof. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen dat wordt afgenomen door het Oranje Kruis. De kosten voor deze cursus à €165,-, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekering.

Mocht u interesse hebben in de cursus en/of meer informatie willen, kijk dan bij opleidingen of neem contact op via ledenadministratie@ehbovde.nl

Wervingsactie AED’s

Via AED-beheerders is HartslagNU op de hoogte gebracht dat het Rode Kruis momenteel een eigen wervingsactie oor AED’s voert. Per brief vraagt het Rode Kruis jouw AED(‘s) op te nemen in een andere database dan die van HartslagNu.

Onlangs heeft Het Nederlandse Rode Kruis aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Dat het Nederlandse Rode Kruis nu start met een eigen wervingsactie voor AED’s baart HartslagNu zorgen, omdat deze AED’s niet binnen het oproepsysteem van HartstlagNu meegenomen worden. Daarmee wijkt het Rode Kruis af an het principe voor één landelijk dekkend oproepsysteem bij reanimatie.

Alleen aangemelde AED’s bij HartslagNu of de Hartstichting worden gealarmeerd in het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverlening.

Hitteberoerte

Een inspanning gebonden hitteberoerte wordt vaak niet herkend, omdat de symptomen anders zijn dan bij de ‘klassieke hitteberoerte’. Bij een hitteberoerte is de lichaamstemperatuur 40 graden Celsius of hoger en is er sprake van neurologische dysfunctie, zoals verwardheid, onrust, vreemd gedrag, uitvalsverschijnselen, bewustzijnsvermindering of bewusteloosheid. Een hitteberoerte is een levensbedreigende aandoening.

Bij een hitteberoerte is snel en agressief koelen levensreddend! Bel 1-1-2 en start direct met koelen. Meest effectief is een bad met koud water (toegepast door getrainde zorgprofessionals), maar ook lakens gedrenkt in (ijs)water of afspoelen met koud water kunnen worden gebruikt.

Een inspanning gebonden hitteberoerte ontstaat tijdens hoog-intensieve inspanning, zoals hardlopen en marathons. Slachtoffers zijn meestal niet rood, warm en droog, maar de huid is vaak bleek, koel en klam. De lichaamstemperatuur is wel boven 40 graden Celsius en er is neurologische dysfunctie.

De ‘klassieke hitteberoerte’ ontstaat vaak bij ouderen en jonge kinderen tijdens een hittegolf. Zij kunnen vaak niet goed uit de warme omgeving gaan. Slachtoffers hebben een rode, warme en droge huid, meestal zonder zweet. De lichaamstemperatuur is boven 40 graden Celsius en er is neurologische dysfunctie.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering van 14-05-2019 heeft de voorzitter, namens het bestuur, de leden van de vereniging bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Enkele leden zijn extra in het zonnetje gezet voor hun extra inzet in bijvoorbeeld het bestuur of een werkgroep. Kees Kouwenberg ontving, uit handen van de voorzitter, een oorkonde voor EHBO’er van het jaar 2018. Daarnaast hebben jubilarissen een speldje ontvangen voor hun jarenlange lidmaatschap bij de vereniging of bezit van het EHBO-diploma.

Oefening 18 april 2019

Donderdagavond hebben vele leden van EHBO Vereniging Drunen-Elshout en EHBO Vereniging Heusden deelgenomen aan de eerste gezamenlijke eindejaarsoefening. Dit jaar bij zwembad het Run. Een geslaagde avond waar ruimte was voor leren, oefenen en ontmoeten. Wij bedanken alle leden, lotussen en de activiteitencommissies voor hun inzet.