Voorwaarden inzet posters

Algemeen

Artikel 1

Werkzaamheden worden uitgevoerd bij het volgende evenement:

Evenement  :                                                                                

Datum          :                                                                                

Plaats            :                                                                                

Tijd                 : van                        uur  tot                             uur

 

Artikel 2

 • De EHBO’ers zijn lid van EHBO Vereniging Drunen-Elshout en volledig opgeleid (inclusief reanimatie en AED) volgens de laatste richtlijnen van Het Oranje Kruis.
 • Alle EHBO’ers zijn herkenbaar gekleed.
 • De EHBO-post zal bemand worden door minimaal twee EHBO’ers.
 • EHBO Vereniging Drunen-Elshout bepaalt het uiteindelijk aantal EHBO’ers dat ingezet zal worden, onder andere door een risicoanalyse en een inzage in de vergunning(en) van het evenement.

 

Aanvraag EHBO bij evenementen

Artikel 3 De aanvraag EHBO-inzet bij evenementen dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn bij EHBO Vereniging Drunen-Elshout. De opdrachtgever wordt verzocht de aanvraag schriftelijk kenbaar te maken aan Mevr. van Gorkom via het aanvraagformulier.

Artikel 4 EHBO Vereniging Drunen-Elshout zal zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bevestigen dat de aanvraag in behandeling is genomen. Tevens ontvangt de opdrachtgever bij bevestiging de geldende algemene voorwaarden.

Artikel 5 Indien EHBO Vereniging Drunen-Elshout onvoldoende EHBO’ers beschikbaar heeft om aan de aanvraag te voldoen, zal deze genoodzaakt zijn de aanvraag terug te geven. Dit gebeurt uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement.

Artikel 6 De opdrachtgever dient de eventuele benodigde vergunning(en) voor de gewenste activiteit/het betreffende evenement te bezitten en een kopie van de vergunning(en) met de aanvraag mee te sturen.

 

De Eerste Hulpverlener

Artikel 7

 • De EHBO’er is in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulpverlener van Het Oranje Kruis en verzekerd tegen aansprakelijkheid.
 • De EHBO’er voert EHBO – handelingen uit volgens richtlijnen van het beleid van Het Oranje Kruis.
 • De EHBO’er verzorgt opvang en verzorging van slachtoffers.
 • Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of de ambulance ingeschakeld.
 • De EHBO’er kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een sport per direct te staken, deelname aan het evenement niet verder voort te zetten of contact op te nemen met de huisarts. EHBO Vereniging Drunen-Elshout is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten dan wel schade die hieruit kan voortvloeien (zoals teruggave kosten deelname aan het evenement, ambulance- en/of ziekenhuiskosten).
 • De EHBO’er kan niet worden ingezet voor orde en veiligheid.

Artikel 8

 • De EHBO’ers dienen te beschikken over een droge beschutte ruimte, waar privacy van het slachtoffer gewaarborgd is.
 • Er dient drinkwater beschikbaar te zijn voor het behandelen van slachtoffers. Indien mogelijk ook goede verlichting en eventueel stroom.
 • Er dient een toilet aanwezig te zijn.
 • Voor elke EHBO’er dient een stoel aanwezig te zijn.
 • De opdrachtgever zorgt voor koffie/thee voor de EHBO’ers en indien noodzakelijk een lunch of avondeten.
 • Bij tekortkomingen m.b.t. artikel 8, wordt per EHBO’er €12,50 (bedrag seizoen 2019-2020) in rekening gebracht.

 

Tarieven

Artikel 9

 • EHBO Vereniging Drunen-Elshout zet EHBO’ers in per dagdeel.
 • Voor niet-commerciële evenementen bedraagt het tarief €5,00 per uur, per EHBO’er.
 • Voor commerciële doeleinden, b.v. paasfestijn, koningsdag, Dickensfestijn, hanteren wij tarieven op aanvraag.
 • Voor evenementen waarbij de opbrengst van het evenement ten goede komt aan een ‘goed doel’, worden geen kosten in rekening gebracht. Uitgezonderd de kosten zoals benoemd in artikel 11.
 • Indien de organisatie van het evenement niet beschikt over een AED, zal EHBO Vereniging Drunen-Elshout, tijdens het evenement hierin voorzien. Hiervoor wordt €15,00 in rekening gebracht.

Artikel 10 Het verbruik van de gebruikelijke eerste hulp verbandmiddelen (wat men redelijkerwijs mag en kan verwachten) is inbegrepen.

Artikel 11 Niet inbegrepen zijn:

 • Kosten als gevolg van het inzetten van een AED.
 • Een veelvoud van verbruikte materialen die redelijkerwijs niet meer met eerste hulpverlening te maken hebben.
 • Vernieling of vervuiling van eerste hulpmiddelen, zoals het verloren gaan van een complete tas verbandmiddelen door bijvoorbeeld braken door het slachtoffer.
 • Deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 12

 • Het bedrag dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL61 RABO 0112 6779 40 t.n.v. EHBO Vereniging Drunen-Elshout, onder vermelding van het factuurnummer.
 • Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, brengt EHBO Vereniging Drunen-Elshout € 12,50 extra in rekening.